Proiecte Investitii

Extindere, modernizare și dotare Ambulatoriu de Specialitate - Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebiș in valoare de 8.794.812,31 lei
Îmbunătățirea calității vieții în orașul Sebiș - 15.245.385,53 lei
Dotare Serviciu voluntar pentru situații de urgență cu utilaj buldoescavator - valoare 60.000 euro
Sprijinirea minorităților în orașul Sebiș - valoare 20.000 euro
Construire Gradinita cu program prelungit P+1E in valoare de 1461891,59 lei inclusiv TVA
Construire Atelier Scoala P+2 in valoare de 1.909.491,04 lei inclusiv TVA
Modernizare Iluminat Public in Orasul Sebis - in valoare de 1.209.740 lei
Modernizare Sistem Centralizat de Incalzire in Orasul Sebis
Reabilitare si Extindere Statie de Epurare in orasul Sebis în valoare de 1.753.588 lei
Reabilitare si Modernizare Scoala Generala si Reabilitare Liceul Teoretic din localitatea Sebis
Extindere si modernizare Spital de Boli Cronice Sebis -Corp D- valoare totala 2.033.024,86
Construire si dotare Camin Cultural in sat Prunisor, orasul Sebis
Introducere Canalizare in localitate Prunisor, oras Sebis, jud. Arad
Reabilitare, modernizare, dotare in Piata Agroalimentara, oras Sebis jud Arad.